Kuidas hoida vanker töökorras

Vaatamata sellele, et vankritootjad viivad läbi kvaliteedi- ja vastupidavusteste tuleb ka lapsevankri kasutajal tegeleda hooldusega, et vanker peaks võimalikult kaua vastu.

Ei ole olemas lapsevankrit, mis ei kuluks.
Eriti suure koormuse saavad rattad, rehvid ja muud liikuvad osad. Samuti ei ole olemas kangast, mis säilitaks 100%-lise värvikindluse UV-kiirguse toimel. Järgige kasutusjuhiseid, siis võite pikka aega tunda rõõmu soetatud lapsevankrist.

KINDLASTI TULEB SIINKOHAL ARVESTADA, ET VANKRIT TULEB KASUTADA HEAPEREMEHELIKULT JA VANKRI TOOTMISDEFEKTID ILMNEVAD ESIMESE 6 KUU JOOKSUL! Pretensioonide esitamise aeg on 24 kuud.

Katteriiete hooldus
Kõik vankri eemaldatavad tekstiilid on pestavad säilitamaks selle kaunist välimust. Järgige kaasasolevaid hooldusjuhiseid või võtke teabe saamiseks ühendust oma edasimüüjaga.

TÄHTIS
Jälgides hooldusjuhiseid hoiate oma vankri heas seisukorras.
Katteriide värvi pikaajaliseks säilitamiseks, ärge jätke toodet kunagi pikemaks ajaks otsese päikesevalguse ette, sest iga tekstiil pleegib.
Kasutage vihma- või lumesaju korral alati vankrile sobivat vihmakatet.
Ärge hoidke vankrit kunagi külmas ja / või niiskes hoiukohas.
Jälgige vankri transportimisel, et tekstiilid ei rebeneks.
Juhul, kui vankri raam on märg, kuivatage see enne hoiukohta panekut hoolikalt. Veenduge, et vanker oleks enne hoiule panekut, täiesti kuiv.
Vältimaks hallituse teket tekstiilidel, kuivatage vanker pärast kasutamist täielikult.
Kui kasutate vankrit mere ääres või soolatatud tänavatel, loputage ja kuivatage raam.
Jälgige raami transportimisel ja hoiustamisel, et ei tekiks vigastusi, sest pealispind on tundlik. Kriimustused, mis on peale vankri ostmist tekkinud ei anna põhjust reklamatsiooniks.

Rutiinne kontroll
Puhastage korrapäraselt vankri raami, kuivatage seda ja määrige kõiki raami ühenduskohti. Kui kasutate vankrit talvel või mere ääres, peate seda vähemalt korra nädalas puhastama. Ebapiisav puhastamine võib põhjustada rooste teket. Eemaldage võimalikud pinnapealsed roosteplekid kroomi puhastusvahendiga.
Soovitame määrida vankri telgesid ja raami iga kolme kuu tagant (puhastage telgesid enne määrimist rätikuga). Telgede määrimiseks on soovitav kasutada toorvaseliini või sobivat õli.

Kontrollige reeglipäraselt:
Kontrollige, kas kõik raami fiksaatorid töötavad korralikult.
Kontrollige, kas kõik needid, mutrid, kruvid on korralikult kinni ja ei ole murdunud.
Kontrollige, kas kõik plastikdetailid ei oleks lõhenenud ega katki.
Kontrollige, kas kõik rattapuksid on heas korras.
Kontrollige, kas kõik tõmblukud on korralikult kinnitatud.
Kontrollige, kas kõik trukid on korralikult kinnitatud.
Kontrollige, kas kõik kummirihmad on endiselt elastsed.
Kontrollige, kas pidurid funktsioneerivad ja tihvtipesad on korralikult kinnitatud.
Kontrollige reeglipäraselt, et vankrikorvi või kandekookoni põhi ja käepidemed ei oleks kahjustatud ega kulunud.

Monteerimine
HOIATUS
Jälgige alati et kõik komponendid oleksid peale pesemist ja hooldamist vastavalt käesolevale kasutusjuhendile korrektselt monteeritud.